Gavin Bryars: Nothing Like the Sun


Datum:27.10.2017
Čas:20:00
Město:Praha
Klub:Divadlo Archa
Odkaz:www
Jedno z nejoriginálnějších zhudebnění básní za několik posledních dekád. Elegantní a jednoduchá formální struktura Shakespearových sonetů, stejně jako jejich barevný a poetický jazyk, byly pro Bryarse impulsem k těsnému emocionálnímu sepětí s textem a inspirací k úžasnému dílu.

text: www.strunypodzimu.cz