The Gloaming


Datum:20.10.2017
Čas:20:00
Město:Praha
Klub:Forum Karlín
Odkaz:www
Hudba The Gloaming je žánr sám o sobě, originální most překlenující staletí tradiční irské hudby se žhavou současností. V její estetice vedle sebe koexistuje staré a nové zcela přirozeně a instinktivně. The Gloaming zapadají dokonale do kontextu festivalové filozofie Strun podzimu. Jsou totiž pevně usazeni v hudební křižovatce stylů, kde se střetávají melancholické tóny tradiční irské hudby s moderními odstíny jazzu i soudobé vážné a experimentální hudby.

text: www.strunypodzimu.cz