František Vláčil - Údolí Včel (1967)

akurnik.cz / František Vláčil - Údolí Včel (1967)

„Pane na nebi nedopusť, abych ho zabil. Milosrdná pano, dám ti ho. Slibuji, že ti ho zaslíbím, bude sloužit ku tvojí slávě, jenom mu zachovej život.“

František Vláčil natočil krásný film. Atmosférou prosycený, vetknutý na pozadí druhé poloviny 13. století. Příběh Ondřeje z Vlkova a jeho služby křižáckému řádu, působení ve Vlkově, lásky k jeho „matce“. Vláčil řeší otázky víry a svobody, života v řádu a na „svobodě.“ Duchovní bratr Ondřeje z Vlkova je Armin von Heide. Mrazivě přesvědčivý Jan Kačer (Armin) a zdatně sekundující Petr Čepek (Ondřej) předvádějí velmi uvěřitelný koncert herectví. Atmosféra mě dokonale požírá, propadám se do doby neurčita, přemýšlím nad každým slovem a jsem přímo fascinován každou větou Armina von Heide. Víra a její dopad, její reálný obraz se proplétá celým filmem jako neviditelná nit. Brilantní dialogy, hustota příběhu a………………ten konec. Tam si myslím, že se Vláčil lehce usmívá nad sklenicí vína.

„Chceš na sebe vzít kříž a mne následovat?“
„Ano pane, to chci.“
„Vzdáš se bohatství, co máš a odevzdáš je řádu, abys svět věděl, že s námi sloužíš.“

„Ano pane, to chci.“

Dovolím si přidat ještě můj nejoblíbenější. Je to samozřejmě rozhovor mezi Ondřejem a Arminem, jejich první setkání, v desáté minutě filmu, tedy silná nálož hned na začátku. 

„Tys nikdy neviděl moře? „
„Ne..až teď“
„Také bych je chtěl vidět znova jako ty, poprvé. Napij se.“
„Je slaná.“
„Jak se jmenuješ bratře?“
„Ondřej z Vlkova, a ty?“
„Armin von Heide, budeme přátelé Ondřeji“

…………………………………Čas plynul a moc řádu rostla……………………………

„Dál na severu leží Venden, je to místo, kde žijí nejzbožnější bratři našeho řádu, nesmějí na sebe mluvit, někteří se nechávají zazdít za živa, chtěl jsem být kdysi s nimi. Vydrže Ondřeji, chyť se mé ruky. Zprvu tě sevře chlad, pak přijde bolest, když ji překonáš, tělo zůstane zbité dole a tvoje mysl stoupne svobodná vysoko nad vlastní slabostí, i nad ubohostí lidí.“ 
„Co cítíš Ondřeji?“„Je mi zima. Tvoje ruka je studená, jakoby v ní nebyl život.“
„Teprve utrpení přibližuje k bohu.“
„Kam jsi až došel, Armine?“
„Dost, začíná půst.“