Impérium – Mafie v Atlantic City (2010–2014)

09. 07. 2015 / Kinematografie / Martin Dvořák
akurnik.cz / Impérium – Mafie v Atlantic City (2010–2014)

Mohlo by se zdát, že v kategorii článků věnovaných kinematografii se recenze seriálu ocitá náhodou a vlastně sem vůbec nepatří. Řadit film a seriál na stejnou linii současné audiovizuální produkce může budit přinejmenším podezření, ale vývoj posledních let ukazuje, že jistá forma srovnání může přinášet své plody a že metodologicky se dá i seriál klasifikovat jako určitý druh uměleckého vyjádření. Především televizní výroba stanice HBO, do které v posledních dvaceti letech tečou nebývalé finanční prostředky a v níž producenti ponechávají tvůrcům poměrně slušnou dávku volnosti, se začíná hlásit o silnější postavení v uspokojování náročných diváků po náročné podívané.

V tomto článku bych rád upozornil na seriál, který splňuje vše to, co náročný divák vyžaduje zpravidla od rozsáhlých epických filmů postavených především na kompozici děje, jež koresponduje s osvědčenými a esteticky svébytnými vizuálními i hudebními prvky. Boardwalk Empire, česky Impérium – Mafie v Atlantic City, byl po pět let projektem, který se vymykal, přestože nezastřeně a mistrně přebíral již dobře známé elementy ze slavných filmů, které se dají zařadit do sub-žánru „mafiánských“.  Odehrává se v Americe 20. let, kdy byla zavedena prohibice, na níž organizovaný zločin tehdy zažíval svá „zlatá šedesátá“. Toto historické období již bylo v historii kinematografie ztvárněno nespočetněkrát, a to zejména díky tomu, že je pro diváky i filmaře jedním z nejatraktivnějších, po kterém sáhnout. Tradice „mafiánských“ filmů má několik nosných kamenů, v první řadě Coppolovu kmotrovskou trilogii, Tenkrát v Americe Sergia Leoneho a řadu snímků Martina Scorseseho. A právě od Scorseseho můžeme plynule přejít k Boardwalk Empire, protože Scorsese režíroval pilotní epizodu a také byl jedním z producentů celého seriálu.

Kdybychom chtěli „mafiánské“ filmy ještě trochu rozdělit, pouze v intencích jejich sub-žánru, nabízí se dvě hlediska, za prvé čistě fikční a za druhé podložené reálnými okolnostmi a historicitou. Boardwalk Empire kolísá mezi těmito dvěma póly, přiklání se však více k oné druhé variantě. Seriál vznikl podle knižní předlohy Nelsona Johnsona Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City a v podstatě se opírá o reálnou postavu mocenského loutkaře a svérázného nekorunovaného „krále“ města Atlantic City, jenž se v seriálu jmenuje Enoch „Nucky“ Thompson (fenomenálně ho hraje Steve Buscemi).

Boardwalk Empire je z velké míry fikčním příběhem, ale ze všech tvůrčích počinů zabývajících se organizovaným zločinem na pozadí dvaceti let mezi světovými válkami a na pozadí „neslavné“ americké prohibice, má jednu obrovskou výhodu, a totiž tu, že veškerou mechaniku a praktiky, které tehdejší organizovaný zločin využíval, zobrazuje v naprosté shodě se skutečností. Ba co víc, seriál dokonce „volá na pomoc“ reálné historické postavy a přesně jim zadává jejich skutečné pozice a úlohy v tomto komplikovaném světě (v seriálu se například vyskytují Al Capone, Lucky Luciano, Johnny Torrio, Joe Masseria a jiní další). Nic ve zlém oproti všem ostatním „mafiánským“ filmům, ale strategie poetizace, která je v nich v drtivé většině obsáhlá, pak někomu méně bystřejšímu může navodit pocit, že některé aspekty moci a jejího užívání (jež jsou v těchto filmech vždy bezvýhradně zobrazovány) jsou postavami nabyté jen tak, či jsou faktem, jehož okolnosti nás nezajímají. Nikterak je tomu tak u Boardwalk Empire, který v opozici proti výše zmíněnému soustředí velkou míru pozornosti právě na poukázání fungování celého aparátu mafie s jejími pravidly i (někteří se asi budou divit) nesnázemi. Ovšem pozor! Dojem „dokumentárnosti“, jenž jsem doteď popsal, není tak stěžejní složkou seriálu, jak se z tohoto textu mohlo doteď zdát, je pouze onou pomyslnou šlehačkou na dortu a zároveň pozadím, na němž jsou rozestaveny šachové figurky, a které dělají z Boardwalk Empire vynikající partii.

Neodmyslitelným aspektem narace, který k „mafiánským“ filmům zkrátka a prostě patří, je aspekt „ságovitosti“.  V podstatě každý významný „mafiánský“ film je taktéž ságou, především díky trilogii Kmotr, jež má ve výsledku svých poctivých cca 9 hodin času. Jistě se mnou budete zajedno, že při správném režírování a vyprávění ságové povahy, je seriálová forma čistým zlatem pro poctivého vypravěče. Boardwalk Empire zcela tuto myšlenku dokládá a prokazuje svými 56 epizodami (cca 50 hodin) a jejím zasazením do let 20. až 30. A tam nastupuje další velké plus celého seriálu. Rozvláčné tempo a fabulační schéma seriálu skvěle koresponduje nejen s dějem samotným, ale především s postavami zločinců, kriminálníků a „obchodníků“, jejichž příběh je podáván po přiměřených dávkách a vy se tak opravdu stáváte diváky ságy dvou hlavních rodin, jejichž historii Boardwalk Empire vyobrazuje. Ságy rodů Thompsonů a Darmodyů a jejich perfektně vyprofilovaných životů.

Především způsob vypravování, střihu, epizodických výjevů, rozsáhlost reálijního záběru seriálu a dokonalá práce s doprovodnou dobovou hudbou činí z Boardwalk Empire seriál, který může svou audiovizuální povahou směle konkurovat současné filmové produkci hned na několika frontách a hrdě se hlásit o dočasné i dlouhodobější přebrání štafety kinematografického vývoje a umělecké progrese. Skoro se tomu nechce věřit, ale pravda je vskutku taková. Můžou za to především samotní finanční zastřešovatelé projektů HBO, kteří očividně slova jako finanční risk či ztráta cíleně ignorují, nebo je prostě nezajímají a nebojí se vdechnout život i tak ambicióznímu a výpravně náročnému projektu jako Boardwalk Empire. Dobová atmosféra je v tomto seriálu naprosto nedostižná, herecký um a potenciál využit až na kost (například Steva Buscemiho jsem takhle skvěle ještě v ničem hrát neviděl), charaktery postav napsané na jedničku a celkový háv seriálu dokreslen citlivě vybranou hudbou.

Abych ovšem nepěl pouze chválu, uvedu dva jisté škraloupy, které se k Boardwalk Empire bohužel váží. Ten první je ve své podstatě vinou nikoliv tvůrců, ale české dabingové komunity. Ta totiž seriál nadabovala bez špetky pokory a „úspěšně“ tak současný český hlasový doprovod k seriálům vyrovnala „skvostům“ dabingu slovenského nebo španělského. Tleskám! Druhý flek na kráse je zcela nevyrovnaná první série, na níž pravděpodobně pan režisér a producent Scorsese dohlížel nejvíce (sic!). Její tempo je často uměle nabito, obsahuje mnoho vatových scén a v oblasti vztahů mezi hlavními postavami až podezřele často přebírá „berličky“ a „boty“ z pokleslých a diletantských amerických seriálů, které jsou primárně zaměřeny na méně bystré a přemýšlivé diváky: exaltace vypravěčsky nadbytečnými sexuálními scénami, citově „vyděračské“ sekvence s problémy typu on x ona, „pletení biče z hovna“ pomocí dialogů nevztahujících se k žádné myšlence významné pro efekt výsledného celku. Tento výčet naštěstí tvoří sotva desetinu náplně celé první série, přesto však nasvědčuje tomu, že páni tvůrci tu správnou metodu pro psaní a natáčení seriálu hledali, což je ale zároveň díky posledním čtyřem sezonám a jejich kvalitě omlouvá až na půdu.

V českých luzích a hájích (počítačích a televizích) tento seriál během svého uvedení na trh neprávem trochu zapadl. Škoda, mohlo by se z něj učit, jak dělat (nebo dokonce sledovat) seriál i film poctivě a hlavně s jasnou vizí, která se vzpírá ideji času stráveného nihilistickým sledováním v zájmu ztráty času. Překvapivé je i to, že server edna.cz Impériu nevěnoval svou vlastní webovou stránku s patřičnou redakcí, ale čas ukazuje, že hodnotná díla, která nepodléhají zkáze času si své pravoplatné místo v srdcích diváků a učebnicích kinematografie přesto najdou. Troufám si tvrdit, že někde tam už se Boardwalk Empire nachází a čeká jen na toho správného člověka/vědce/publicistu, který jej správně pojmenuje a zařadí po bok filmů a seriálů nejen „mafiánských“, ale i umělecky produktivních.