Všichni dobří rodáci (1968) - Vojtěch Jasný

14. 07. 2014 / Kinematografie / Martin Dvořák
akurnik.cz / Všichni dobří rodáci (1968) - Vojtěch Jasný

Palčivá krása, nádhera a melancholie, úchvatná a "mnohobarevná" freska mající na naši národní kinematografii obrovský dopad. Všichni dobří rodáci jsou veskrze filmem, k jehož natočení musel mít režisér Jasný neuvěřitelnou odvahu, ale zároveň k němu musel i cítit lásku. Jasného opus magnum totiž vznikal řadu let před natáčením a vykulminovaly v něm veškeré Jasného dovednosti režiséra, vypravěče a poety. 

Chtělo by se až říci, že Všichni dobří rodáci jsou koláží, nebo snad mozaikou lidských osudů jedné moravské vesnice po druhé světové válce, ovšem já cítím, že ač je to jistojistě pravda, tak ta pravda ostře čirá a plná, je přece jenom ještě o kousek dál. S postavami "kladnými" i "zápornými" se totiž sžijete poutem, které vám dává právo si myslet, co který člověk si myslí, co prožívá uvnitř (a nikoliv pouze navenek) a jak si v tom světě se svými pocity a duší stojí (i padá). 

Fikční svět Všech dobrý rodáků samozřejmě má své kořeny ve světě skutečném, režisér čerpal z minulosti své a ze vzpomínek své matky, vyobrazil některé postavičky ze své rodné Kelče. Přesto je však "historie" Jasného konstrukcí, všem reálným lidem i událostem totiž dodal ducha, podal zprávu, ale zahrál i na strunu nitra. Podal zprávu, kterou se z učebnic dějepisu nedozvíte. Ty dvě hodiny, které film má, dokážou vytvořit především obraz toho, co si lidé v sobě nesou a jak se poté vyrovnávají s láskou, přátelstvím, nenávistí a složitou, dramatickou dobou. Všichni dobří rodáci se tak dají sledovat i jako film lyrický, což je dáno především obrazovými poetismy režiséra (třebas sekvence věnující se přírodním expozicím uvozujícím každou kapitolku snímku) a vypilovaným scénářem, kdy postavy mluví moravským dialektem, jehož repliky jsou pastvou pro uši a také vypravěčským komentářem Martina Růžka, jehož přednes je procítěný a přednesen vpravdě umělecky. 

Málokterý film se vám dokáže tak nenásilně zapsat do paměti, udržet se v ní, a to pouze v tom dobrém slova smyslu. Málokterý film má tu sílu vyprávět a zároveň "žít", udeřit do srdce vesele a smutně, naplnit poselství režisérova uměleckého i "všedního" záměru, mít duchovní rozměr tak široký a pestrý, přesto však běžný a prostý, a tak zasahující každého diváka.