Letní filmová škola 2019 - den čtvrtý

akurnik.cz / Letní filmová škola 2019 - den čtvrtý

Foto: Kuba

Jak to včera dopadlo 

Opět Smetanovy sady, opět letní kino, opět vynikající český film — Návrat idiota (1999) od režiséra Saši Gedeona. Pro tento film má většina lidí z mé generace velkou slabost. Myslím, že oprávněně. A jedním z důvodů je i to, že Návrat idiota předznamenal na další roky fakt, že herci Pavel Liška, Aňa Geislerová a Tatiana Vilhelmová budou stálicemi nastupující herecké generace. Film sám o sobě má ale více předností, především lehkost a nenásilnou poetiku normalizační šedi, kterou Gedeon estetizoval způsobem, jakým se to už žádnému jinému tvůrci nepovedlo. 

 

14:00 

Sekce Východní přísliby letos nabízí několik novinek v rámci výchoevropských snímků. Polský film Outsider (2018) režiséra Adama Sikory se odehrává v roce 1981 a přechází i do roku 1982, kdy komunistické vedení Polska vyhlásilo v zemi výjimečný stav. Student malířství Franek se nikoliv svojí vinou dostává do kolotoče výslechů a věznění z důvodu ukrývání protistátních letáků, jež si u něj nechal kamarád. Nevinný Franek prochází sérií výslechů, jejichž trvrdost se stupňuje. Odpudivá je například scéna mučení pomocí zubařských nástrojů. 

Film Outsider ale neřeže úplně na dřeň, nejde mu o odhalování širšího kontextu komunistických zrůdností. Je to spíš film o lidském odhodlání a výdrži — Franek u výslechů jméno kamaráda neprozradí a trest vězení na čtyři roky "za nic" přijímá s pokorou. Druhá polovina filmu se pak soustředí na solidaritu mezi politickými vězni a až do svého závěru pak jenom podtrhává naprostou morální převahu jedince, jenž neslevuje ze svých zásad. Možná i proto ovšem Outsider příliš hluboký zážitek nezanechává, jeho závěr postrádá jakýkoliv dramatický oblouk, což jeho účinek dle mého mínění oslabuje. 

 

16:21 

V rámci projekcí němých filmů s živým hudebním doprovodem jsme zašli na slavná snímek Muž s kinoaparátem (1929) režiséra Dzigy Vertova. Jde o film sestávající ze záběrů každodenního života v tehdejších ukrajinských městech. Působivost Muže s kinoaparátem se nepopisuje vůbec snadno. Někomu může střídání příliš nesouvisejících scén připadat nudné, někomu naopak silné — určujícím prvkem filmu je totiž vypjatá dynamika a element neustálého překvapování. Muž s kinoaparátem je střihově pestrý a na svou dobu šlo právě z tohoto hlediska o naprosto revoluční počin. 

 

20:40 

Další trefou do černého byl snímek z retrospektivy Williama Wylera Na větrné hůrce (1939), adaptace veleslavného románu Emily Brontëové. Šlo o vůbec první film, v němž účinkoval proslulý britský herec Laurence Olivier, jak jinak než v roli Heathcliffa, kterému v hlavní ženské roli Cathy sekundovala (bohužel) přehrávající tehdejší hvězda studia MGM Merle Oberonová. 

Wylerův film bývá velmi často řazen v žebříčku brontëovských adaptací na první příčky. A to i přesto, že oproti literární předloze je film zakončen jistou happy-endovou scénou (tu Wyler nenatočil a proti jeho vůli ji producent Samuel Goldwyn nechal natočit jiného režiséra — kvůli sporům mezi Wylerem a Goldwynem nebyl režisér dokonce pozván na premiéru). 

Na větrné hůrce je tragickým příběhem, film jej díky bohu ztvárňuje věrně a bez zbytečných odboček či samoúčelných vsuvek, navíc závěr, jakkoliv patetický, budí silné emoce.

Prozatím považuji Wylerovu retrospektivu (i díky zprostředkovaným zkušenostem jiných diváků z ostatních projekcí) za prozatímní zlatý hřeb letošního programu Filmovky, spolu se sekcí Francouzské nové vlny. Největším zklamáním tak pro mě jsou novinky z letošní kinodistribuce. Atmosféra celé akce je ale stále tatáž, jakou si ji pamatuji ze všech let, co jsem tu kdy byl — excelentní a nakažlivá. 

BTW — Čerstvá zpráva o úmrtí Zdeňka Srstky vnáší smutek do našich filmem opájených duší...