LFŠ - den čtvrtý (25. 7.)

akurnik.cz / LFŠ - den čtvrtý (25. 7.)

Pouze jako nutné shrnutí večera dne včerejšího musím zmínit prozatím nejvyšší laťku, kterou jsem na letošní LFŠ zažil. Byl jí film Kanály režiséra Andreje Wajdy z roku 1956, jenž byl prezentován v sekci Polská filmová škola. Tento pojem mi byl upřímně zcela neznámý a nevěděl jsem, jak k němu přistoupit. Ideální stav sladké neznalosti pouze umocnil strhující zážitek z Kanálů. Ikonický film Polské filmové školy se věnuje tématu polského povstání proti nacistické nadvládě, avšak nejde o ryzí film válečného typu, jak jsme na něj převážně zvyklí. Psychologicky tísnívá atmosféra filmu má svou univerzální platnost a podle mě celý snímek krásně relativizuje žánrovou škatulku "válečný". Dosud nejsilnější drama, které jsem viděl za vůbec celý letošní rok.

Dnešní den jsme započali trochu v závěsu včerejší shakespearovské přednášky profesora a anglista Martina Hilského, jenž dnes v Redutě přednášel o dramatu Romeo a Julie. Jeho postřehy a schopnosti komentování této hry byly vskutku ohromující a ani kratší výčet Hilského myšlenek by nebyl dost reprezentující. Přednášku následovalo pásmo ukázek z filmových adaptací Romea a Julie, činící průřez mnoha pohledy na toto dílo.

I čtvrtý den je na LFŠ stále přítomen Ivan Passer. Ve Sportovní hale uvedl své Strašidelné léto z roku 1988. Film se odehrává v roce 1812 a důsledně se drží historických fakt, které čerpal především z dobových deníků hlavních postav filmu, a to spisovatelů a básníků George Byrona, Percy Shellyho a Mary Shelly. Film je velice sugestivní sondou do myšlenkového světa teto slavné spisovatelské trojice. Jejich společně strávené léto u Ženevského jezera je ve filmu představeno svéráznou komorní atmosférou a tempem živícím se důsledně propracovaným vnitřním světem postav. Byť byl film promítán z hrozivě nekvalitní kopie, dával tušit a částečně i ukazoval dechberoucí scenérie a práci se světlem. Ostatně Passer říkal, že od dob spolupráce s Miroslavem Ondříčkem teprve v kameramanovi Giuseppe Rotunnovi našel pracovně spříznenou duši. Podmanivý a krásný film.