LFŠ - den pátý (26. 7.)

akurnik.cz / LFŠ - den pátý (26. 7.)

Úterý - zápisek první  (26. 7. 2016 - 09:50)
Pro úvod opět začneme minulou nocí, která se mi do srdce i mysli zaryla podobně jako den předtím. Další z osobností, jimž je věnován na letošní LFŠ velký prostor, je Luchino Visconti. Jeho včerejší tříhodinové drama Rocco a jeho bratři z roku 1960 bylo úctyhodnou tečkou za našimi včerejšími filmovými delikatesami. Myslím, že nikoliv náhodou mě napadla myšlenka, že filmový festival, na němž nezazní italština, není pravým filmovým festivalem. Rocco a jeho bratři je poměrně rozsáhlá freska osudů matky a jejích pěti synů, kteří z chudobného italského jihu odjíždí na sever do Milána začít nový život. Po poměrně delším začátku, během něhož bylo úkolem se do jednotlivých postav částečně vžít, následovalo kruté drama lásky, nenávisti, ale také sebeobětování a zamyšlení se nad tím, co je a není správné. Velice hutný snímek bezpochyby patří k těm zásadním, jimiž se italská kinematografie zařadila mezi klíčové kinematografie na poli mezinárodního filmu 60. let (a nejen těch).

Úterý - zápisek druhý  (26. 7. 2016 - 16:50)
Vytrvalost a schopnost plánování jsou na LFŠ v jistých momentech opravdu nutné. Od dopoledne mám poměrně slušnou smůlu na fronty a kapacity sálů. Projekce a akce, o které je mimořádný zájem, je často nutné vychytat tím, že na ně vyrazíte alespoň půl hodiny předem. Tak jsem například skrz svou nepohotovost přišel o možnost si poslechnout odborný program o filmové hudbě v podání Jana P. Muchowa. Stejně tak se už čtyři dny nemohu dostat na snímky z bloku o počátcích sci-fi v němém filmu, které jsou vždy opatřeny živým hudebním doprovodem. Až teď se konečně zadařilo a mohu tak podat zprávu o Krásce z Marsu, prvním ruském sci-fi filmu. Ten nakonec nebyl úplně tolik zajímavý, jak jsem čekal. Výsledný dojem ve velkém měřítku povyšovala hudba kapely Safety First. Přestože film měl zajímavý nápad, jenž byl režisérem Jakovem Protazanovem umně natočen i sestříhán, občas vázl ve scénách, které šlo klidně vypustit a film by tak dostal dynamičtější spád. Pochopitelně také vrcholná scéna filmu o nastolení revoluce v protikladu původně otrockého zřízení na Marsu byla agitační tolik, až obecenstvo propuklo v smích. Ja samozřejmě také, neboť scéna kování srpu kladivem, poté scéna o "slavnostním" nastolení Sovětského svazu socialistických republik Marsu - to je prostě silný tabák. Pochopitelně však ale Kráska z Marsu nabízí unikátní pohled do diskursu tehdejší doby v Rusku, do všeobecné proklamace revolučního tažení a zároveň také do procesu, jak se film ustavoval mocným nástrojem působícím na vnímáni diváka. 

Úterý - zápisek třetí  (26. 7. 2016 - 17:20)
Dnešní den je dnem dvou filmových osobností. Na LFŠ zavítá vzácný host, paní Emílie Vášáryová. Dále dnes ve velkém probíhá promítání snímků Luchina Viscontiho, a to konkrétně hned čtyřmi filmy.

Úterý - zápisek čtvrtý  (26. 7. 2016 - 23:30)
Dnes rozumím LFŠ daleko více než v předešlých dnech. LFŠ je předně o tom, že si rozšiřujeme své filmové obzory. Nejen z hlediska filmové historie nebo žánrů či epoch, ale také v tom, jak vlastně filmu rozumíme a jak rozumíme tomu, co s námi film dělá. Cenným zážitkem pro mě byla projekce Geparda režiséra Luchina Viscontiho. Ten film pro mě byl ranou pěstí, možná je i mou novou filmovou Nemesis. V životě jsem totiž tak silně nepocítil u filmu takovou sebepochybnost ohledně toho, jak film dokážu "číst" a pochopit ho. Ani filmy Petra Marka na mě nikdy nepůsobily tak provokativně jako Gepard. Blíží se 23:30 a projekce dalšího Viscontova snímku, tentokrát Posedlost z roku 1942. Sál se stmívá a já čekám, co se bude dít. Nadšení dostupuje vrcholu.