Percepce undergroundové tvorby masovým publikemČeský underground jako neoficiální kulturní proud vznikal v 50. letech, kdy byl jeho hlavním "představitelem" Egon Bondy (básník, prozaik a filosof). Nejznámější událostí je však perzekuce a stíhání skupiny The Plastic People of the Universe, která se stala základem k založení Charty 77. Underground se tak stal známějším mezi disentem. Podle Ivana Martina Jirouse „underground není vázán na určitý umělecký směr nebo styl. Underground je duchovní pozice intelektuálů a umělců, kteří se vědomě a kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. Underground vytvářejí lidé, kteří pochopili, že uvnitř legality se nedá nic změnit, a kteří ani neusilují do legality vstoupit.“ Z této Jirousovy definice vyplývá, že underground má svůj smysl i po pádu komunistického režimu.

Díky svojí osobitosti a nepřizpůsobivosti v mnohých případech nechybí v undergroundových dílech mnoho vulgarismů, je ovšem po celou svoji existenci vnímán masovým publikem zcela odlišně. Pro jednoho může být setkání „mániček“ příjemným posezením v přátelské, pohodové atmosféře plné dobrých, inteligentních a sečtělých lidí a pro druhého důvodem k zabezpečování svého domu před vpádem opilých a zdrogovaných nevzdělanců vytvářejících soustavný hluk a nepořádek po několik dní.

Jelikož jsem měl tu možnost se účastnit již spousty takovýchto setkání, i když díky svému věku až po pádu komunistického režimu, musím se přiklonit na stranu těch pozitivně smýšlejících. Postupným pronikáním do podzemní kultury jsem přestal vnímat jakýsi prvotní pocit určitého odstupu (nebo spíš obav z nepřijetí) a začal jsem plnými doušky nasávat úžasnou a hlavně lidskou atmosféru – ať už kolem Skalákova mlýna, brněnského klubu Boro nebo srpnových setkání u Stanislava Pence v Milkovicích. Poznal jsem krásu a hlavně hloubku undergroundové literatury (Jirous, Ambrož, Topol, Jaroslav Erik Frič). Stejně tak osobitý projev undergroundových kapel.

Masové publikum ovšem většinu děl této subkultury odsuzuje dle prvotního dojmu. Ivan Martin Jirous je na většině internetových diskuzních fór považován za alkoholika, hrubiána a nevzdělance. Možná by diskutující svůj názor diametrálně změnili po přečtení jeho básnických sbírek (Labutí písně, Magor dětem) nebo při promluvě s jeho nejbližšími. Jaroslav Erik Frič ho označoval za ctitele čistoty, něhy a spravedlnosti. Je držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo, a kdyby předčasně nezemřel – byl by zřejmě nominován na Nobelovu cenu. Podobného vnímání a odezvy se dostává i skupině The Plastic People of the Universe, která je stejně tak považována za skupinu, která „neumí hrát“. Jejich hudba je často vnímána zkresleně, bez zjevně hlubší znalosti jejich tvorby. Často se dočítám, že je to uskupení několika postarších pánů mlátících do popelnic a zapalujících obřadné ohně. Poněkud démonické zobrazování a představy jsou pouhým mýtem masového publika. Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že Plastic People v čele s Mejlem Hlavsou vyhráli v podstatě každou hudební soutěž, které se účastnili. Jejich hudba, ovlivněná zejména kapelou Velvet Underground, Captain Beefhart či Frankem Zappou, se stala jednou z nejoriginálnějších na nejen české rockové scéně. Po celou dobu jejich fungování si kapela udržuje jasnou uměleckou vizi s nezaměnitelným hudebním výrazem, který získává uznání po celém světě. Masové publikum by tak mělo aspoň na chvíli odložit svoji předpojatost a pokusit se více porozumět undergroundové subkultuře. Objeví tak úžasný ostrov lidskosti a porozumění bez všedních přetvářek a problémů. "V té nejlepší společnosti, mimo zlotřilé víry profánního světa." JEF.

V současné undergroundové tvorbě bych vyzdvihl především spojení dvou autorů – básníka Jaroslava Erika Friče a violoncellisty Josefa Klíče, kteří společně vydali již několik titulů.