Ladislav Klíma - Slavná Nemesis (1932)

19. 06. 2014 / Literatura / Martin Dvořák
akurnik.cz / Ladislav Klíma - Slavná Nemesis (1932)

Cítil správně; začínalo to být krajně nebezpečné. Po třetí vzplanuly jeho city, - bez vyhlídky, že by došel cíle, - byl - Tantalos - odsouzen, ztratit svou milenku vždy ihned, jakmile se mu objevila… Ale halucinace učinila věc komplikovanější a dala jí něco nového, hrůzného. Ať byl kde byl, viděl jen Ji, Ji, Ji, a Její zrcadlové strašlivé zraky, probodávající hrobovým mrazem jeho oči a duši. Již pouhé stálé a stálé opakování se toho bylo hrozné : můžeť člověka připravit o rozum již pouhé nepřetržité vtírání se na mysl jednoho zcela lhostejného slova. Ale to zde nebylo lhostejno. Nebyla to sladká tvář milenky, ale transcendentálně strašlivý obličej draka. A téměř každou noc navštěvovala jeho sny ohyzdné, dusné, chaoticky šílené ; to pekelná obluda sdílela se s ním stále o jeho lože. Podléhal skoro děsu toho všeho, stával se "pověrčivým"; ale jeho světlý logický duch bránil se mocně pokušení vidět v tom něco "nadpřirozeného". Skoro všichni dnešní vzdělanci jsou rozumem "nepověrčiví", srdcem však pověreční jako staré báby; u Sidera však bylo tomu naopak : svým skeptickým rozumem připouštěl možnost všeho na světě, nitro jeho však, zintelektualisované, vzpíralo se neodolatelně proti možnosti jakékoli strašidelnosti. Stále věřil, že Tajemná byla bytostí skutečnou jako on sám. Otázkou proň bylo teď: žije dosud či jest již mrtva? A tato nejistota doháněla rozum jeho k šílení neméně než příšerný rej temných citů celé jeho nitro. 

Jak často se vám stane, že při čtení knihy se vám zatmívá dech, že v nitru cítíte zvláštní teplo, ale stejně tak i pálivé napětí, mysteriózní pocity tísně a především neustálé lámání si hlavy nad myšlenkou, že text, který právě čtete, se vymyká, jakoby ani nepatřil do tohoto světa? 

Ladislav Klíma byl v první řadě filozofem, vyznavačem solipsismu a výstředním člověkem, který jen těžko dosáhl určitého pochopení a úcty. Sám Otokar Březina a hrstka vyvolených umělců ho přesto považovala za opravdový zjev, jemuž není radno nenaslouchat a nad nímž je těžké nebýt fascinován. Zvláštní, že Klíma filozof, bral své beletristické pokusy pouze za „podružné“ a za „jen-tak-nějaké“ psaní. Ohromná síla v jeho vyprávění dokáže zneklidnit a zároveň vábit, strčí si vás do kapsy a mohlo by vám být naprosto fuk, zda v té kapse je nějaký sliz nebo jen temná díra vedoucí kamkoliv, ale určitě ne nahoru. 

Příběh Sidera a jeho dvou osudových „žen“ Orey a Erraty nepřipomíná téměř nic jiného, co se dá najít v knihovnách (snad vyjma jiných Klímových próz), či v knihkupectvích (nikdo by si asi podobné texty dnes vydat netroufl; ostatně, Klímovy Sebrané spisy čekají už řadu na let na den, kdy by mohly vyjít poslední jejich svazky, což se zatím zdá být v nedohlednu). Příběh sám o sobě není moc komplikovaný, jde v něm téměř o banální zápletku: žena uhrane muže a ten se snaží ji získat, nebo alespoň se s ní vidět. Leč, bez jasných překážek a nesnází by děj nebylo možné konstruovat do středně rozsáhlé novely. Ale přestože (vágně řečeno) je Slavná Nemesis příběhem lásky, Klíma jej napsal tak skvěle, že nás nutí přemýšlet, a to o ničem menším, než o tom, zda svět kolem nás je skutečný, zda to, co žijeme se nám třeba jen nezdá, zda dokážeme rozeznat sen od reality, halucinaci od skutečných vjemů, zda je vůbec možné tyto základní pojmy a esence našeho bytí specifikovat při konfrontaci sebe samého se sebou samým. 

Text se člověku vzpírá; sami si nedokážete představit, jak byste se vůbec někdy mohli vyrovnat s možností, že to, co čtete, mohl napsat člověk z tohoto světa. Ale stejně jako ta kniha, tak ani její autor z tohoto světa úplně „nebyli“. Kolikrát jste již ve větách jakýchkoliv knih viděli slova jako Infernální, Narkotisován, Věčné Vykoupení, Dvojjedinost? Slyšeli jste někdy o člověku, který trávil (nahý) noci ležením ve sněhu, který v alkoholovém opojení snědl myš, který se živil syrovým koňským masem? Zde mi nejde o to popisovat nějaké výjevy, které by schválně lákaly puberťáky nebo lehce zaostalé motorkáře k čtení Klímova díla (Bože, chraň!), jde mi o to, aby snad ty z vás, které by tento článek mohl přimět k nějaké formě zájmu o Slavnou Nemesis, aby vás už první kapitola nevyděsila, abyste věděli, že co se může na první pohled jevit jako samoúčelně senzační, to bylo napsáno zcela vážně a niterně, a hlavně, ještě před rokem 1920, kdy jen málokdo dokázal pochybovat o skutečném světě, zda je vůbec skutečný. 

Slavná Nemesis; dílo, které po většinu času své existence bylo nepochopeno, odmítáno, zamlčeno. Skupina Plastic People of the Universe z něj byla unesena. Ještě aby ne, pro dobu jejich setkání s Klímou to musel být šok. Ovšem, šokující je v mnoha ohledech Slavná Nemesis (a potažmo celé Klímovo dílo) i dnes… 

Vešel do rumoviště. Proplétal se spoustami kamení a cihel. A tu spatřil mezi nimi něco modrého. Chvělo se to; a mělo to podobu lidského těla. Přistoupil blíže, chladný jako smrt. Žena to byla; ležela na boku; tvář zastírala dlaněmi a šátkem."To je Ona," děl si; "samozřejmě, kdo jiný? Skutečná nebo fantom? Mám podobiznu?" sáhl do kapsy, ale hned zas ruku vytáhl. "Směšné otázky, k čertu s tím už jednou! Je, tedy není, není, tedy je. Eh!"

Bibliografie
Klíma, L. (1989). Slavná Nemesis. V K. Ladislav, Vteřiny věčnosti. Prózy, listy, eseje, sentence (Výbor z díla). Praha: Odeon.

Zde plný text Slavné Nemesis: http://www.odaha.com/ladislav-klima/proza/slavna-nemesis