Marcel Proust – Hledání ztraceného času I. Svět Swannových (1913)

01. 10. 2014 / Literatura / Martin Dvořák
akurnik.cz / Marcel Proust – Hledání ztraceného času I. Svět Swannových (1913)

Sedmidílná, velice dlouhá, velice uchvacující a velice pronikavá sága Marcela Prousta, dnes žije vlastním životem víc, než většina jiných knih. A není to podivuhodné. Naopak. Už když jsem v knihovně procházel kolem regálu „P“ poprvé, nějak můj pohled přivábila právě ta nezvykle velká a zajímavě vypadající struktura hřbetů sedmi knih. Několik tisíc stran, nepochybně. Zvědavost mi nedala a první svazek nazvaný Svět Swannových (někdy Swannova cesta, nebo i pouze Swann), relativně dost krátký (400 stran), mi učaroval už po prvních pár větách. 

Říci o čem ta kniha je, je mi skoro až zatěžko říci: je to o hledání ztraceného času. Není to ani prostinké vypravování, ani žádná asociativní „skrumáž“ nejasných fiktivních vzpomínek vypravěče. Ten román je jako tekutina, která plyne, občas se nějaká molekula zatoulá, nepoznáte barvu ani vůni, ale poznáte ten pocit – a ta tekutina krásně plyne, daleko, poutavě. Ochočuje si čtenáře, jenž dovede naslouchat a představovat si, bez násilí. Když vám totiž začne vypravěč sdělovat svoji životní cestu a dojmy takovým způsobem, jako to dělá vypravěč v Hledání ztraceného času, musíte hodně dát na svoji schopnost cítění osobité poetiky a téměř až autorovy experimentální vůle sdělovat textem motivy a prvky tak, že čtení vám začne připadat jako stimul nejen pouze zraku, ale úplně celé smyslové škály, emoce nevyjímaje. 

Svět Swannových obsahuje tři části, z nichž dvě sestávají z vypravěčových vzpomínek na útlé dětství, strávené velkou a důležitou měrou na venkově a v Paříži. Prostřední část, nazvaná Swannova láska, se zbytku románu vymyká svou silnou epickou složkou a zaměřuje se na důležitou kapitolu života pana Swanna, otce vypravěčovy dětské lásky. Proust tak nabízí hned několikero rovin, které román činí mnohovrstevnatým a motivicky bohatým. Kombinuje prvky silně vnitřní, individuální a synesteticky až přeexponované, spolu s vypravěčsky odtaženým, vzdáleným a nadhledně kritickým popisem sociologických mechanismů ve vyšší francouzské společnosti přelomu 19. a 20. století, které se věnuje. Při ohledu na fakt, že Svět Swannových je líčen vypravěčem již „starým“, vyzrálým a zkušeným, nicméně skrze oči a vnímání svého dětství, nabízí se v textu pozoruhodná řada motivů, která při postupném čtení různě proměňuje charakter románu a zcela ho dynamizuje. Proto je Svět Swannových (a ostatně celé Hledání ztraceného času) i přes svou určitou komplikovanost velice čtivý. Jeho kompozice mu dovoluje nenucené „odskoky“ od časové souslednosti děje skrze zdánlivě náhodné prvky, ale drží pohromadě jednotou Proustova stylu, jeho stále jasné myšlenky o onom „hledání“ času, který je ztracen. Ostatně název celého Hledání se dá bez přečtení alespoň nějaké části textu jen velmi obtížně interpretovat; bez zkušenosti s jeho čtením by se vyřknuté myšlenky kolem významu jeho názvu měnily jen v prázdné bláboly. 

Toto vrcholné dílo evropské literatury vznikalo dlouhých 14 let, až do Proustovy smrti, která mu už nedovolila ho dokončit do naprosté úplnosti (několik svazků nebylo autorem korekturováno). Je zvláštní, že tak rozsáhlé a myšlenkově bohaté dílo, ač ne zcela dokončené, tvoří tak významný mezník v literární historii, i přes vtipy a fámy, které o něm kolují. Jedna z nich, které mě rozčilují úplně nejvíc, je průpovídka, že Hledání ztraceného času se hodí ke čtení pro lidi, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Inu, možno i tak, ale osobně nemám problém se čtením Hledání ani teď, kdy nejsem trvale upoután na lůžko, mám závazků a starostí dost a dost, času není moc, četby habaděj – ale stačí jen jediný další odstaveček, a to kouzlo je hned zpátky, zase mě oblažuje a neuvěřitelně mě mrzí, když tu knihu musím odložit, třebas i kvůli spánku. Takovou závislost Hledání vyvolat dokáže.