Reiner Stach - Kafka / Rané roky

23. 02. 2017 / Literatura / Martin Dvořák
akurnik.cz / Reiner Stach - Kafka / Rané roky

Nedoslýchavá stará dáma odloží karty, pomalu vyjde ven, záhy se vrací s cínovým pohárem plným mléka. Posadí se a zpříma se obrátí na Kafku: "Co to vlastně píšete?"

Autor Reiner Stach pracoval na trojdílné biografii Franze Kafky téměř dvacet let. Vytvořil jí patrně zásadní milník v bádání nad životem a dílem toho literárního velikána světové literatury. Tento naprosto ojedinělý počin na poli biografické literatury se prostřednictvím nakladatelství Argo dostal i k nám, v českém překladu Vratislava Slezáka. 

 
Péče o co nejkvalitnější, ale zároveň nejplastičtější Kafkův obraz, včetně osmnáctileté doby vzniku textu, je v celé knize velmi znát. Stach studoval kromě Kafkova díla samotného také jeho pozůstalost, korespondenci, deníky, drobné kresby. Jako zkušený žurnalista s citem pro reportážní detail čerpal atmosféru i ze soudbého denního tisku, svědectví... Pečlivost se projevila i na straně nakladatele, publikace je provedena v pevné vazbě, na nerecyklovaném, šampaňsky ílém papíře, vazba je potažena příjemně modrým plátnem. Cena na omak i potěžkání sympatické knihy čítající přes 600 stran nepřesahuje 400 korun. 
 
Nejdůležitější je však samozřejmě obsah. Je nutné zavčas uvést, že tato Kafkova biografie není primárně určená odborným badatelům ani vysokoškolským studentům (byť soupis použitých zdrojů, důkladné rešerše i poznámkový aparát zdánlivě nasvědčují opaku). Stach Kafkovu biografii pojal spíše románově. V českém literárním prostředí se, podle mého, nejbližší příbuzný najde například v podobě prozaického románu o Ivanu Blatném od Martina Reinera (Magnesia Litera Kniha roku 2014). Poutavé, strhující čtení o Kafkovi je rozděleno do kapitol, z nichž každá představuje ucelenější celek s pevně daným obsahem (např. samostatné kapitoly o Kafkových rodičích, jeho studijních anabázích za základní, střední i vysoké škole, ale třeba i o jeho zásadním příteli Maxi Brodovi). 
 
Text vykazuje vypravěčský talent i cit pro kompozici. Nezabývá se však pouze biografickými střípky Kafkovy životní pouti. Velice cenné jsou v knize také pasáže osvětlující celkovou dobu a poměry pražského (potažmo rakousko-uherského) politického a společenského života ve zvolených letech 1883 až 1911. Tyto "podružné" okolnosti Stach vždy staví do těsné blízkosti ke Kafkovi samému, na některých místech samozřejmě (přiznaně) hypotetizuje, ale je nutno přiznat, že presvědčivě a na faktických základech. Značnou výhodou je fakt, že jakožto německý autor Stach vysvětluje pražské poměry jednoduše a elementárně, bez příkras, bez přesudku, že i notoricky známé události každý ovládá. V dějinách hůře se orientující čtenář se tak dozví plynnou, srozumitelnou a především jednoduše jasnou formou důležité historické skutečnosti, které nejsou zas tolik v obecném povědomí. Historizující výklad navíc Stach započíná v období těsně pobělohorském, které předznamenalo velice důležitě poměry mezi českým a německým obyvatelstvem, které se i za Kafkova života neobyčejně důležitě promítaly do tehdejších vztahů mezi českými, německými a židovskými obyvateli Prahy - do každodenního života. 
 
Naprosto správně tak Stachova biografie vedle sebe staví mnoho faktorů, které ovlivňovaly Kafkova formativní léta. Úctyhodné Kafkovo dílo se tak díky Stachově biografii může jevit poněkud otevřeněji, než jak jsme na to zvyklí z učebnic literatury či z převážně ponurých a úzkostných výtvarných počinů provázejících Kafkovy texty. Jak prohlásil Stach v rozhovoru ze 14. listopadu 2014 pro server iLiteratura
 
Největší omyl je, že si řada lidí myslí, že Kafka popisuje jenom fantastické světy. Ale on mnohé z toho, co líčí, prožil. Například násilí nebo stroje stojící proti lidem. Leccos viděl mimo jiné ve svém zaměstnání (...). Lidi si často myslí, že byl naprostý introvert, který se o svět kolem sebe nezajímal. Což není pravda, zajímal se hodně a pozoroval lidi a město, všechno to do sebe nasával a přetvářel v literaturu. 
 
Žně pro zájemce a nadšence Kafkovým dílem tak svým způsobem teprve začínají. V budoucnu se dočkáme dalších dvou dílů Stachovy biografie. První část Rané roky výtečně mapuje léta 1883 - 1911, zachycuje částečně obecný původ Kafkovy rodiny na českém území, spisovatelovo dětství a dospívání, školní léta a také první krůčky v zaměstnání. Pochopitelně až druhý svazek nám ve Stachově pojetí přiblíží skutečnosti kolem Kafkových vrcholných děl, ale právě již léta zrání mladého Kafky dávají mnohé napovědět, svým způsobem jsou téměř nejdůležitější, při nich totiž probíhá to, co je zejména v myslích geniálních spisovatelů tolik významné.
 
 
Toto byl program. A protože začal vážně pracovat na jeho uskutečnění, pochopil, že ona sekera musí nejprve proniknout do zamrzlého moře autora. Rozbít skořápku, ponořit se do temnot, zachránit poklady a vynést je nepoškozené na světlo: tuto metaforiku si Kafka postupně osvojil, aby myšlenkově uchopil rozhodující dění, z něhož jedině vzniká literatura. Ono dění, pro které záhy měl už i označení: moje psaní
STACH, Reiner (2016). Kafka. Rané roky (Praha: Argo)