Rozvrácená duše Eddyho B.

16. 06. 2019 / Literatura / Ondřej Selner
akurnik.cz / Rozvrácená duše Eddyho B.

Rasismus, nesnášenlivost, syrovost a chudoba. Spisovatel Édouard Louis tak vystihuje francouzský venkov 90. let a počátku nového milénia ve své prvotině, která nedávno vyšla v nakladatelství Paseka. A to z pohledu náctiletého latentního homosexuála, který se probíjí svým okolím a snaží se najít své místo ve světě.

Cesta je to pro zřejmě autobiografickou postavu Eddyho B. náročná, a to ze dvou důvodů – rodina, jež o jakýchkoliv osobnostních odchylkách nechce ani slyšet, a rozbředlý společenský diskurz, jenž hrdinu všudypřítomně obklopuje a duševně, sociálně a i fyzicky ubíjí. Řešením je tak pro Eddyho útěk.

Na povrchu je příběh happy-endovou pohádkou variující motiv, který lze evidovat v dějinách literatury v mnoha podobách. Proč tedy zrovna Louisova kniha vzbudila takový ohlas, že se od prvního vydání ve francouzštině v roce 2014 prodalo více než 300 000 výtisků a že se dočkala již 20 různých jazykových mutací?

Je to podle mě tím, jakým způsobem je novela vystavěna po stránce formální. Jazyk, který syrovost a neomalenost severofrancouzského venkova a zejména jeho obyvatel nejen reflektuje absencí jakýchkoliv obrazotvorných či symbolických pojmenování, ale vlastně je i spoluutváří. Text kupředu posouvají události, scény, případně vzpomínky jednotlivých postav, jejich popisy jsou však vždy střídmé a využívají minimálního množství prostředků. Události jsou před čtenáře vystaveny zcela obnaženě, nezabarveně.

Vedle přízemního jazyka a provokativní disproporčnosti pozornosti věnované různým událostem pomáhá kladné recepci knihy i současná nálada. Skoncovat s Eddym B. má totiž nejen pohádkový, ale také jaksi terapeutický charakter. Je příběhem neúspěšného, který se stal úspěšným. Je to příběh studený, ryzí, ale věrohodný.

Domnívám se, že jestliže po něčem generace narozená v průběhu 80. a na začátku 90. let v globalizovaném, přeekonomizovaném a mainstreamem přeplněném světě touží, je to autenticita, skutečnost, něco, čeho se lze dotknout. Literárním stylem Louis navazuje na syrovost naturalismu, technikou ho ale lze snadno postavit i vedle Jerzyho Kosinského (Nabarvené ptáče). Tyto dvě novely jsou si co do námětu vzdálené, co do řečových nástrojů ale až pozoruhodně blízké.

Louisova novela vzbuzuje pozornost i díky tomu, že dokumentuje dobu, kdy se dotvářela podoba dnešního světa. Navíc je vyprávěna perspektivou jednadvacetiletého autora, který v době sílícího kapitalismu a nově fungujícího světa vyrůstal. Už proto je to pohled do duše celkem jedinečný.

 

Skoncovat s Eddym B.

Édouard Louis

Paseka 2017, 212 stran