Rozhovor s Ondřejem Havelkou

07. 06. 2018 / Rozhovory / Martin Dvořák
akurnik.cz / Rozhovor s Ondřejem Havelkou

K našemu rozhovoru s Ondřejem Havelkou (*1954) došlo v pátek 1. června 2018, a to v zákulisí hlavního pódia během konání třebíčského festivalu Zámostí, na němž Ondřej Havelka vystupoval se svým ansámblem Melody Makers.

Rozhovor se dotýkal zejména oblastí hudby a filmu, částečně i hereckých zkušeností pana Havelky, záměrně jsme však opomněli divadelní a operní aspekty jeho kariéry, neboť o těchto disciplínách téměř nic nevím a bylo by tak zbytečné pokládat základní otázky o těchto uměleckých druzích, na něž pan Havelka ostatně odpovídá ve většině svých rozhovorů za posledních zhruba 6 let. Kvalita nahrávky je úměrná tomu, jak moc bylo nutné ji očišťovat od ruchů kapel, jež na hlavním pódiu hrály během našeho rozhovoru.

Zvuk je technicky lehce obroušen a částečně by se mohl posluchačům jevit jakoby byl nahrán na starší či kazetový diktafon. Rádi bychom zdůraznili, že originální nahrávka by byla velice hlučná a místy jen obtížně srozumitelná. Drobnou úpravu zvuku tedy prosím omluvte, pro kvalitní posluchačský zážitek byla nutná. Rozhovor proběhl ve dvou fázích, jeho první část před hudebním vystoupením pana Havelky a Melody Makers, druhá část po něm. Troufáme si tvrdit, že tato skutečnost mohla být ovlivněna tím, že naše rozprava snad byla panu Havelkovi příjemná či snad mohl být zvědav, jaké další otázky jsme na něj měli připraveny. Tím se nechvástáme a ani nechceme být ješitní, ostatně jak pravidelní návštěvníci našeho webu z našich předchozích rozhovorů jistě poznali, přípravám na rozhovory věnujeme opravdu mnoho času a tudíž jsme se dosud nesetkali s tím, že by nás někdo během interview odbýval.

Největší dík patří samozřejmě panu Ondřeji Havelkovi za nám věnovaný čas i vstřícnost, neméně velký dík si zaslouží také pan Lukáš Herink, manažer kapely Melody Makers, jenž ochotně a s velkou mírou profesionality možnost rozhovoru zprostředkoval.